Latvijas kredītreitinga vēsture

By | March 10, 2017

Latvijas kredītreitingu vēsturiski ir noteikušas 3 pasaules atzītākās reitingaģentūras – Fitch, Moody’s, Standard&Poor`s. 2008. gadā tām pievienojās arī Japānā bāzētā aģentūra R&I.

Tabulā redzams, ka Latvijas kredītreitings ir svārstījies no BBB- līdz A- (lietojot Fitch skalu). Katram no šiem novērtējumiem ir savi indikatori un iemesli, taču daudzas valstis ir savā laikā sūdzējušās par aģentūru pārlieku lielo ietekmi. Krievija pat ir izveidojusi savu kredītreitingu aģentūru un lieki piebilst, ka pati sev ir ielikusi vienu no augstākajiem vērtējumiem. Starptautiskā līmenī gan šādu pašveidotu aģentūru vērtējums netiek ņemts vērā, jo netiek uzskatīts par drošticamu.

Latvijas kredītreitings šobrīd ir gandrīz pilnībā atgriezies 2006. gada līmenī, kad tas bija visaugstākais. Lai arī aģentūru objektivitāti vienmēr varēs apšaubīt un arī argumentēt, ka tās vērtējums tiek izmantots politiskās spēlēs, tomēr, lūkojoties uz ekonomisko situāciju valstī un makroekonomiskajiem rādītājiem var teikt, ka krīzes smagākais posms ir beidzies, lai arī ne visi iedzīvotāji to reāli sajūt savos maciņos.

Reitingaģentūra 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fitch BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB+ A- A- A- BBB+ BBB- BB+ BB+ BBB- BBB BBB+ A- A-
Moody’s* Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa2 Baa1 A3
Standard&Poor’s BBB BBB BBB BBB BBB BBB+ BBB+ A- A- A- BBB+ BBB- BB BB+ BB+ BBB BBB+ A- A-
R&I BBB+ BB+ BB+ BB+ BBB- BBB BBB+ BBB+ BBB+ BBB+

(Avots: Valsts kase)